Tak nám umřel princ

úterý 4. srpen 2009 12:30

Vím, že je to smutná událost, zemřel mladý člověk a jeho rodina i 'poddaní' jistě cítí upřímný smutek. Mě se ale zároveň trochu ulevilo. Konečně se neschopnost našich státních orgánů, neschopnost rovného přístupu k občanům nebude každý den ukazovat v televizi. Skončilo to...

Jak k tomu úrazu došlo, nemá smysl hodnotit, na té události nikdo jiný než zemřelý nenese vinu. Mladému muži se následně dostalo špičkové lékařské péče, která nevedla k pozitivnímu výsledku. Ale když je někdo dvacet minut bez kyslíku, a je léto, to už je tou 'lepší' variantou jen tělo bez duše.

Jako tělo bez duše mi ovšem teď přijde náš stát. Má orgány, ale nemůže s nimi hýbat, nevykonává svoji funkci. Proč Česká republika přijala tak měkký postup vůči 'poddaným' tohoto 'prince'. Oni nezaplatili většinu z toho, co by v našem státě musel zaplatit každý jiný občan EU. Proč? No vždyť jsou to Romové. Netýkaly se jich naše zákony. Policie přeci nebude zasahovat proti tomu, kdo narušuje veřejný pořádek, noční klid, ohrožuje říční vodu únikem oleje a paliva. To vše z humanitárních důvodů. Rumunský Rom je jistě jiný než ten český, ale zákon nezachování energie a nerespektování práva platí pro obě tyto entity, jen příjem je pro ně důležitý. Vím, že existují výjimky potvrzující toto pravidlo, těm se omlouvám.

Tohle musí přestat. Pokud má být Rom stejný občan jako mi ostatní, ať pro něj platí stejná pravidla. Ano, pomozme této komunitě, ale jen radou, směřováním, vzděláním, nic víc. Většinová společnost je jejich financování schopna tolerovat jen do určité úrovně. A já věřím, že tu hranici nebezpečně atakujeme. Za chvíli pohár přeteče a Dělnická strana dostane pět procent, ne jedno.

V záhlaví píši 'tak nám umřel princ', byl náš? Byl stejně jako my občanem členského státu EU, ale náš 'princ' to nebyl. Česká republika se k němu ovšem zachová lépe než ke svému vlastnímu občanovi. Přímo královsky. Zaplatíme léčebné výdaje a Praha zaplatí převoz těla do Rumunska, zachováme se tedy lépe než jeho rodina, ta velká rodina se kterou jsme se právě seznámili.

Pozůstalí našich občanů zahynulých na zahraniční dovolené se budou aktuálnímu postupu našeho státu jistě nemálo divit, možná ukápne i pár dalších slz. Česká republika to zaplatí, z peněz daňových poplatníků. Tak by to nemělo být.

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Politika, etika, ekologie, sociologie a technika. To vše od nevzdělance. Tedy až na tu techniku.

Jsem pro odpovědnost, nevidím za obzor, ale za dnešek snad ano. Preferuji kritické myšlení, nemám rád zkratky. Sám je ale někdy používám.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky