Prevence (ISIS)

pondělí 16. listopad 2015 12:03

Islamisté vraždí na každém místě kam přijdou, proč brát ohledy na jejich životy?

Evropu oslabuje humanismus, snaha hledat v každém člověku či utečenci něco dobrého.

Já si myslím, že právě tato snaha o záchranu každé bytosti má být převedena na osobní úroveň. Nelze prohlásit: "Všechny VÁS vítáme", ale tato rodina, tato firma, tato vláda VÁS tady chce a vítá. Pak je jasná odpovědnost, garant, sponzor. Miluj bližního svého je evropská hodnota založená na křesťanství, definice toho bližního je věc druhá.

Přijímající garant/sponzor musí za to své rozhodnutí přijmout i odpovědnost, nelze ji přenášet na třetí osoby a už vůbec ne ex-post. Nevymezuji se proti možnosti poskytnout člověku na cestě přístřeší, vymezuji se proti povinnosti přístřeši poskytnout. Poskytnout ho bez ohledu na to, jestli budeme jednou doživotními přáteli, jestli se mi pocestný líbí, nebo nám pozvaný host do rána, nebo do sta let, zakroutí krkem.

Recepty evropské levice jsou sebevražedné, dokonce i americká "levice" mluví tak, jako by chtěla dát vlastní hlavu na špalek, ale za a pro muslimy.

Paní Clinton o tomto víkendu prohlásila v kandidátské debatě: "I Would Nod Support War Declaration Against IS" a zároveň: "It Is Not Our Fight". Tedy ne vlastní hlavu, ona ta profesionální manželka zatím vlastně jen nechala popravit, svou nečinností, amerického velvyslance v Libyi. Ten byl ovšem smýšlením spíše republikán, z cizího krev neteče? 

Tak co se vrátit trochu k "selskému" rozumu a eliminovat vrahy dříve než nás zabijí? Dobro je jistě v každém člověku, někdy je to bohužel zřejmé až posmrtně, když si přečteme jeho deník. Lepší je to ovšem řešit po jeho smrti, ne po té vlastní. Evropa usilovně pracuje na tom, aby její deník, historii, psal i četl někdo jiný než Evropané.

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Politika, etika, ekologie, sociologie a technika. To vše od nevzdělance. Tedy až na tu techniku.

Jsem pro odpovědnost, nevidím za obzor, ale za dnešek snad ano. Preferuji kritické myšlení, nemám rád zkratky. Sám je ale někdy používám.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky