Církvi nic nedlužíme

pondělí 28. září 2009 18:22

Snad nebudu za tohle své prohlášení přivázán na pranýř a trestán. Česká katolická církev chce po českém státu peníze, výsledkem by mělo být oddělení církve od státu. Primas Vlk bohorovne pochválil úřednickou vládu, že se k závazkům hlásí a jako bonus si připsal, že církev s vyrovnáním počká, než pomine ekonomická krize. Nejsem historik ani teolog, můj názor je čistě laický. Ale věřím, opravdu věřím, že minimálně katolické církvi nic nedlužíme…

Církev na počátku žádný majetek neměla, pokud nějaký získala, získala jej primárně darem od krále, šlechty, ostatních věřících nebo vyvlastněním. Nezpochybňuji, že církev se svým majetkem hospodařila a vydělávala, ale primární zdroj jejích příjmů byl vždy svázán s naší státností. Uvědomme si, že naši současnou státnost neurčovala církev katolická, ale husitská. Po porážce husitství v našem království odebrala mimo jiné i katolická církev českým pánům (těm sťatým i ostatním) tolik majetku, že by to dneska vydalo na násobek našeho státního dluhu. Proč tedy platit? Abychom se ještě víc zadlužili? Tady vládla v historii kuratela církve, nikoli její milost.

Pokud existoval nějaký majetek před druhou světovou válkou, jaký je rozdíl mezi živností, rodinnou firmou, fabrikou, církví? Ti velcí stihli utéct, nebo kolaborovali. Církev i velké firmy dělaly oboje, byl to pud sebezáchovy? Slabost? To já nevím, ale dělo se to. A co židovský majetek? Nevím, jestli by česká katolická církev mohla hodit kamenem, tedy díky svému angažmá v tomhle dějinném období. Kdyby to byla firma, byl by její majetek bez milosti vyvlastněn prezidentem Benešem, i za hříchy spáchané jen několika jednotlivci z vedení. Na ostatní hříchy vůči tomuto národu spáchané za posledních tisíc let ani nechci poukazovat.

Již v osvícenské době byly struktury některých církevních řádů zrušeny a aktiva byla převedena ve prospěch císařství, nikoli země české, následovaly další události a postupem času došlo k ateizaci české společnosti. Na nedělní kázání papeže v Brně dorazilo jen 120 tisíc věřících, Čechů? Tak polovina. Mnoho věřících je starších, ta cesta by byla náročná. Lidovce volilo naposledy sedm procent voličů, celkem takřka 400 tisíc lidí. Tak kolik máme skutečných katolíků? Já osobně se kloním někam pod pětinu miliónu.

Jsem běžný občan tohoto státu a vůči žádné církvi nemám pocit dluhu, vůči církevním památkám v žalostném stavu tenhle pocit mám. Pokud se má zachránit významná památka, plaťme, pokud máme platit aparát církve, pošleme faktury do Vatikánu. Katolická církev je podnik jako každý jiný, ať ho financují jeho akcionáři nebo družstevníci, potažmo věřící.  V České republice mají prostě málo družstevníků, nemůžou mít velký rozpočet. Skromnost prý sluší, to naši kardinálové ještě neslyšeli?

Věřím ve vyšší moc a nepodporuji církevní aparát. Nesmyslné vyjádření? Nevěřím bez výhrady úředníkům, ani vládním, ani komunálním, ani těm božím, všechno jsou to jen lidé. Nevěřím, že by vyšší moci, bohu, chcete-li, záleželo na honosnosti jeho kněží, na lesku jeho chrámů, na vztahu církve se státem, na finančním dluhu České republiky vůči Vatikánu.

Kdykoli potkám člověka, který něčemu věří, ne freneticky, ne destruktivně, je to příjemné. Nemusí mít pravdu, ale chová se tak, aby tu svoji víru posiloval, chová se lépe než průměrný člověk. Člověk s vírou je silnější než ti ostatní. Nejhorší je jistě nevěřit v nic.

 

DOPLNĚNO: Vrátila katolická církev, někdy, někomu, něco, co získala jen díky své moci, při absenci práva? O tom jsem nikdy nic neslyšel, nečetl. Že by se to nikdy nestalo? Pokud je to tak, tak proč si zase máme hrát na svatější než jsou ti svatí? Hloupé otázky?

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Václav Kounovský

Politika, etika, ekologie, sociologie a technika. To vše od nevzdělance. Tedy až na tu techniku.

Jsem pro odpovědnost, nevidím za obzor, ale za dnešek snad ano. Preferuji kritické myšlení, nemám rád zkratky. Sám je ale někdy používám.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky